جارد برنثویت

جارد برنثویت

پست:
مدافع
شماره:
32
سن:
22
ملیت:
انگلیس
32

اخبار جارد برنثویت

مدافع جدید منچستریونایتد از لیورپول می‌آید
48.5K 38

مدافع جدید منچستریونایتد از لیورپول می‌آید

منچستریونایتد با جارد برانث‌ویت مدافع اورتون به توافق شخصی رسید، اما چالش مبلغ انتقال 70 میلیون پوندی او باقی مانده است.

منچستریونایتد با جارد برانث‌ویت مدافع اورتون به توافق شخصی رسید، اما چالش مبلغ انتقال 70 میلیون پوندی او باقی مانده است.