کامرون کارتر ویکرز

کامرون کارتر ویکرز

تیم :
سن:
25
ملیت:
آمریکا

اخبار کامرون کارتر ویکرز

مصدومیت، ویروس عجیبی که به جان آمریکا افتاده!
22K 6

مصدومیت، ویروس عجیبی که به جان آمریکا افتاده!

نگرانی کادرفنی آمریکا بابت مصدومیت سرجینیو دست و مت ترنر و چند بازیکن مهم این تیم افزایش یافته است.

نگرانی کادرفنی آمریکا بابت مصدومیت سرجینیو دست و مت ترنر و چند بازیکن مهم این تیم افزایش یافته است.