رافا مارین

رافا مارین

پست:
مدافع
شماره:
16
سن:
22
ملیت:
اسپانیا
16

اخبار رافا مارین

رسمی: دومین خرید کونته از رئال آمد
66.3K 19

رسمی: دومین خرید کونته از رئال آمد

ناپولی رسما اعلام کرد که رافا مارین، دفاع وسط اسپانیایی را با ‏قراردادی دائمی از رئال مادرید به خدمت گرفته است. ‏

ناپولی رسما اعلام کرد که رافا مارین، دفاع وسط اسپانیایی را با ‏قراردادی دائمی از رئال مادرید به خدمت گرفته است. ‏