ملادن پتریچ

ملادن پتریچ

اخبار ملادن پتریچ

مهاجم کروات هامبورگ به فولام پیوست

مهاجم کروات هامبورگ به فولام پیوست

مهاجم کروات هامبورگ پس از چهار سال حضور در این تیم با باشگاه فولام انگلیس به تواق رسید و قراداد امضا کرد.

- 1.3K بازدید

ویدیوها ملادن پتریچ

ملادن پتریچ
پخش ویدیو 01:40
1.4K بازدید

ملادن پتریچ