سدریک باکامبو

سدریک باکامبو

پست:
مهاجم
شماره:
11
سن:
33
ملیت:
کنگو
11

اخبار سدریک باکامبو

جدایی 50 میلیاردی بازیکن النصر به مقصد ترکیه
49.4K 7

جدایی 50 میلیاردی بازیکن النصر به مقصد ترکیه

باشگاه النصر امارات با انتقال سدریک باکامبو، بازیکن کنگویی خود، به گالاتاسرای ترکیه موافقت کرد.

باشگاه النصر امارات با انتقال سدریک باکامبو، بازیکن کنگویی خود، به گالاتاسرای ترکیه موافقت کرد.