محمدرضا رئوفی منش

محمدرضا رئوفی منش

پست:
هافبک
شماره:
77
ملیت:
ایران
77

اخبار محمدرضا رئوفی منش

هافبک جوان شهرخودرو به پیکان پیوست
10.2K 1

هافبک جوان شهرخودرو به پیکان پیوست

هافبک جوان تیم شهرخودروی مشهد با عقد قرارداد رسمی به عضویت پیکان در آمد.

هافبک جوان تیم شهرخودروی مشهد با عقد قرارداد رسمی به عضویت پیکان در آمد.