یادگار رستمی

یادگار رستمی

پست:
هافبک
سن:
20
ملیت:
ایران

اخبار یادگار رستمی

رکورد تاریخی فوتبال ایران در اروپا شکست
336.2K 117

رکورد تاریخی فوتبال ایران در اروپا شکست

یک بازیکن 19 ساله پرورش یافته در آکادمی کیا، شب گذشته در لیگ کنفرانس اروپا به میدان رفت.

یک بازیکن 19 ساله پرورش یافته در آکادمی کیا، شب گذشته در لیگ کنفرانس اروپا به میدان رفت.