علی پوراسماعیل

علی پوراسماعیل

پست:
هافبک
شماره:
17
سن:
21
ملیت:
ایران
17

اخبار علی پوراسماعیل

دهه هشتادی هوادار به شمس آذر پیوست
23.3K 8

دهه هشتادی هوادار به شمس آذر پیوست

هافبک پیشین هوادار تهران با عقد قرارداد رسمی به عضویت شمس آذر قزوین در آمد.

هافبک پیشین هوادار تهران با عقد قرارداد رسمی به عضویت شمس آذر قزوین در آمد.

یک دهه هشتادی دیگر برای هوادار به میدان رفت
14.9K 3

یک دهه هشتادی دیگر برای هوادار به میدان رفت

علی پوراسماعیل برای اولین بار در لیگ برتر تجربه بازی پیدا کرد.

علی پوراسماعیل برای اولین بار در لیگ برتر تجربه بازی پیدا کرد.