دانیال اسلامی

دانیال اسلامی

پست:
دروازه بان
شماره:
12
سن:
23
ملیت:
ایران
12

اخبار دانیال اسلامی

چهره شدن با دندان شکسته و لب پاره
28.4K 6

چهره شدن با دندان شکسته و لب پاره

بازی مس کرمان برابر ملوان با یک سوپرایز ویژه برای هواداران تیم کرمانی همراه بود و آن جایی بود که فرزاد حسین خانی تصمیم گرفت دانیال اسلامی دروازه بان 23 سال تیم خود را در این بازی فوق حساس در درون دروازه قرار دهد.

بازی مس کرمان برابر ملوان با یک سوپرایز ویژه برای هواداران تیم کرمانی همراه بود و آن جایی بود که فرزاد حسین خانی تصمیم گرفت دانیال اسلامی دروازه بان 23 سال تیم خود را در این بازی فوق حساس در درون دروازه قرار دهد.