شرزود نصرالله‌اف

شرزود نصرالله‌اف

پست:
مدافع
ملیت:
ازبكستان

اخبار شرزود نصرالله‌اف

تراکتور به دنبال هموطن ماشاریپوف و اورونوف
67.3K 118

تراکتور به دنبال هموطن ماشاریپوف و اورونوف

رسانه چمپیونات مدعی شد که تراکتور به دنبال جذب شرزود نصرالله‌اف، مدافع تیم ملی ازبکستان است.

رسانه چمپیونات مدعی شد که تراکتور به دنبال جذب شرزود نصرالله‌اف، مدافع تیم ملی ازبکستان است.