امیرحسین حاجی‌آقا

امیرحسین حاجی‌آقا

اخبار امیرحسین حاجی‌آقا

گلر سابق پرسپولیس زیر تیغ جراحان رفت
37.6K 4

گلر سابق پرسپولیس زیر تیغ جراحان رفت

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان سابق پرسپولیس، از ناحیه کمر تحت جراحی قرار گرفت.

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان سابق پرسپولیس، از ناحیه کمر تحت جراحی قرار گرفت.

مداخله فیفا برای حل موضوع گلر پرسپولیس!
51.9K 4

مداخله فیفا برای حل موضوع گلر پرسپولیس!

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان سابق پرسپولیس که قرارداد خود را با اسکوپیه مقدونیه امضا کرده بود، موفق به اخد ویزای این کشور نشد.

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان سابق پرسپولیس که قرارداد خود را با اسکوپیه مقدونیه امضا کرده بود، موفق به اخد ویزای این کشور نشد.

گلر سابق پرسپولیس در مقدونیه ادامه می‌دهد
38.4K 8

گلر سابق پرسپولیس در مقدونیه ادامه می‌دهد

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس، به تیم اسکوپیه مقدونیه پیوست.

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس، به تیم اسکوپیه مقدونیه پیوست.

حرف‌های گلری که از آکادمی پرسپولیس به مقدونیه رفت
19.3K 0

حرف‌های گلری که از آکادمی پرسپولیس به مقدونیه رفت

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان تیم ماکادونیا جورج پتروف، درباره تفاوت کیفیت لیگ مقدونیه با ایران صحبت می‌کند.

امیرحسین حاجی‌آقا، دروازه‌بان تیم ماکادونیا جورج پتروف، درباره تفاوت کیفیت لیگ مقدونیه با ایران صحبت می‌کند.

ویدیوها امیرحسین حاجی‌آقا