یوسف شرمیتی

یوسف شرمیتی

پست:
مهاجم
شماره:
28
سن:
20
ملیت:
پرتغال
28

اخبار یوسف شرمیتی

یوسف 19 ساله آخرین خرید مالک ایرانی اورتون
33.5K 3

یوسف 19 ساله آخرین خرید مالک ایرانی اورتون

یوسف شرمیتی، بازیکن خوش آتیه پرتغالی، با قراردادی 4 ساله به اورتون پیوست.

یوسف شرمیتی، بازیکن خوش آتیه پرتغالی، با قراردادی 4 ساله به اورتون پیوست.