گابریل آگبونلاهور

گابریل آگبونلاهور

پست:
مدافع

اخبار گابریل آگبونلاهور

دو جلسه کافی نیست، کلوپ باید بیشتر محروم شود
12.9K 3

دو جلسه کافی نیست، کلوپ باید بیشتر محروم شود

گابریل آگبونلاهور معتقد است که یورگن کلوپ مستحق مجازات بسیار سنگین‌تری نسبت به مجازاتی بود که اتحادیه فوتبال انگلیس به دلیل اظهارنظرش در مورد پل تیرنی صادر کرد.

گابریل آگبونلاهور معتقد است که یورگن کلوپ مستحق مجازات بسیار سنگین‌تری نسبت به مجازاتی بود که اتحادیه فوتبال انگلیس به دلیل اظهارنظرش در مورد پل تیرنی صادر کرد.