سیمون رالفس

سیمون رالفس

پست:
مدافع

اخبار سیمون رالفس

سریع‌ترین اخراجی‌های تاریخ 50ساله بوندس‌لیگا
1.7K 0

سریع‌ترین اخراجی‌های تاریخ 50ساله بوندس‌لیگا

کاپیتان تیم فوتبال بایرلورکوزن با دریافت کارت قرمز در جدال مقابل فورتونادوسلدورف نام خود را در جمع سریع‌ترین اخراجی‌های تاریخ 50 ساله بوندس‌لیگا ثبت کرد.

کاپیتان تیم فوتبال بایرلورکوزن با دریافت کارت قرمز در جدال مقابل فورتونادوسلدورف نام خود را در جمع سریع‌ترین اخراجی‌های تاریخ 50 ساله بوندس‌لیگا ثبت کرد.