مجید غلامی

مجید غلامی

پست:
مدافع
ملیت:
ایران

اخبار مجید غلامی

رباط پای یك بازیكن دیگر شاهین هم پاره شد
1.4K 0

رباط پای یك بازیكن دیگر شاهین هم پاره شد

لیست بزرگسالان شاهین دو جای خالی دارد که یکی را برای پدرو جونیور مهاجم برزیلی نگه داشته اند ومی توانند یک جای دیگر را با یک دروازه بان پر کنند.

لیست بزرگسالان شاهین دو جای خالی دارد که یکی را برای پدرو جونیور مهاجم برزیلی نگه داشته اند ومی توانند یک جای دیگر را با یک دروازه بان پر کنند.