ارسون یانال

ارسون یانال (مربی)

ملیت:
ترکیه

اخبار ارسون یانال

در ترکیه برای استقلال سرمربی تعیین کردند
169.8K 96

در ترکیه برای استقلال سرمربی تعیین کردند

ارسون یانال، جدیدترین نامی است که این بار از سوی رسانه‌های ترک به عنوان گزینه سرمربیگری استقلال معرفی شده است.

ارسون یانال، جدیدترین نامی است که این بار از سوی رسانه‌های ترک به عنوان گزینه سرمربیگری استقلال معرفی شده است.