آروین کالمرزی

آروین کالمرزی

پست:
مهاجم
شماره:
19
سن:
22
ملیت:
هلند
19

اخبار آروین کالمرزی

مهاجم جدید مس رفسنجان از هلند آمد
47.1K 26

مهاجم جدید مس رفسنجان از هلند آمد

بازیکن دو ملیتی و ۲۲ ساله با عقد قرارداد رسمی به عضویت تیم فوتبال مس رفسنجان درآمد.

بازیکن دو ملیتی و ۲۲ ساله با عقد قرارداد رسمی به عضویت تیم فوتبال مس رفسنجان درآمد.