پل گسکوئین

پل گسکوئین (پیشکسوت)

سن:
57
ملیت:
انگلیس

اخبار پل گسکوئین

اسطوره انگلیس قلب هواداران را به درد آورد!
24.9K 8

اسطوره انگلیس قلب هواداران را به درد آورد!

هواداران فوتبال انگلیس از کانال 4 این کشور به خاطر پخش مصاحبه پل گاسکوئین انتقاد کردند.

هواداران فوتبال انگلیس از کانال 4 این کشور به خاطر پخش مصاحبه پل گاسکوئین انتقاد کردند.

ویدیوها پل گسکوئین