محمد دیندار

محمد دیندار

اخبار محمد دیندار

هوادار با پنج غایب و نیمکت خالی در دستگردی
2.5K 0

هوادار با پنج غایب و نیمکت خالی در دستگردی

هوادار تهران برای دیدار با گل گهر سیرجان غایبان زیادی دارد.

هوادار تهران برای دیدار با گل گهر سیرجان غایبان زیادی دارد.

بی‌تاثیر اما امیدبخش: گل مدرسه‌ای جوان‌های هوادار!
4.9K 3

بی‌تاثیر اما امیدبخش: گل مدرسه‌ای جوان‌های هوادار!

دو بازیکن جوان هوادار در دیدار با تراکتور روی گل‌ دوم این تیم همکاری جالبی داشتند.

دو بازیکن جوان هوادار در دیدار با تراکتور روی گل‌ دوم این تیم همکاری جالبی داشتند.

لیگ برتر فوتبال ایران این بچه را کم داشت!
24.3K 5

لیگ برتر فوتبال ایران این بچه را کم داشت!

محمد دین‌دار بازیکن ۱۷ ساله‌ای است که خیلی زود پرنده خوشبختی روی شانه‌هایش نشسته است‌.

محمد دین‌دار بازیکن ۱۷ ساله‌ای است که خیلی زود پرنده خوشبختی روی شانه‌هایش نشسته است‌.

ما می‌خواهیم بانک ملی و راه آهن باشیم
13.9K 8

ما می‌خواهیم بانک ملی و راه آهن باشیم

محمود فکری سرمربی هوادار در مورد فلسفه جوانگری در تیم‌شان صحبت کرد؛ او این باشگاه را به بانک ملی و راه‌آهن در گذشته تشبیه می‌کند.

محمود فکری سرمربی هوادار در مورد فلسفه جوانگری در تیم‌شان صحبت کرد؛ او این باشگاه را به بانک ملی و راه‌آهن در گذشته تشبیه می‌کند.

جنگ جوانان به سود محمود فکری در قزوین
7.1K 4

جنگ جوانان به سود محمود فکری در قزوین

تقابل شمس آذر و هوادار تهران با حضور بازیکنان جوان دو تیم در نهایت با کامیابی محمود فکری به پایان رسید.

تقابل شمس آذر و هوادار تهران با حضور بازیکنان جوان دو تیم در نهایت با کامیابی محمود فکری به پایان رسید.