اسماعیل قلی زاده

اسماعیل قلی زاده

ملیت:
ایران

اخبار اسماعیل قلی زاده

سپاهان در آستانه از دست دادن ستاره جام جهانی
47.1K 22

سپاهان در آستانه از دست دادن ستاره جام جهانی

انتظار می‌رفت اسماعیل قلی‌زاده پس از درخشش در جام جهانی در لیگ برتر هم با سپاهان بدرخشد اما اتفاقاتی رخ داده که او را از اردوهای این تیم دور کرده است.

انتظار می‌رفت اسماعیل قلی‌زاده پس از درخشش در جام جهانی در لیگ برتر هم با سپاهان بدرخشد اما اتفاقاتی رخ داده که او را از اردوهای این تیم دور کرده است.