رمی

رمی

تیم :

اخبار رمی

محرومیت کانته و رامی از بازی آینده فرانسه

محرومیت کانته و رامی از بازی آینده فرانسه

2 بازیکن مهم دشان در فاز تدافعی به علت 2 کارته شدن نمی توانند در مرحله یک چهارم پایانی حاضر باشند.

- 13K بازدید