رومن شیرکف

رومن شیرکف

اخبار رومن شیرکف

خداحافظی ستاره روسیه از بازی های ملی
15K 0

خداحافظی ستاره روسیه از بازی های ملی

یوری ژیرکوف، ستاره 34 ساله روس ها امروز از بازی های ملی بازنشسته شد.

یوری ژیرکوف، ستاره 34 ساله روس ها امروز از بازی های ملی بازنشسته شد.