سیمون پولسن

سیمون پولسن

اخبار سیمون پولسن

پولسن به سمپدوریا پیوست
1.7K 0

پولسن به سمپدوریا پیوست

سایمون پولسن مدافع چپ تیم آلکمار هلند با امضای قراردادی به تیم سمپدوریا ایتالیا منتقل شد.

سایمون پولسن مدافع چپ تیم آلکمار هلند با امضای قراردادی به تیم سمپدوریا ایتالیا منتقل شد.