فیراس الخطیب

فیراس الخطیب

تیم :
پست:
مدافع

اخبار فیراس الخطیب

خداحافظی کاپیتان سوریه از فوتبال!
15.2K 0

خداحافظی کاپیتان سوریه از فوتبال!

فراس الخطیب کاپیتان تیم ملی فوتبال سوریه در صفحه توئیتر خود اعلام بازنشستگی کرد و کفش هایش را آویخت.

فراس الخطیب کاپیتان تیم ملی فوتبال سوریه در صفحه توئیتر خود اعلام بازنشستگی کرد و کفش هایش را آویخت.