ناچو مونرئال

ناچو مونرئال

اخبار ناچو مونرئال

بارسلونا در لیگ برتر به دنبال حل مشکل خود

بارسلونا در لیگ برتر به دنبال حل مشکل خود

بارسلونا به زودی برای خرید یک مدافع چپ توانمند سری به بازار لیگ برتر جزیره خواهد زد.

- 17.8K بازدید

ویدیوها ناچو مونرئال