خوانمی

خوانمی

تیم :
الریاض الریاض
شماره:
7
سن:
30
ملیت:
اسپانیا
7

اخبار خوانمی

جدیدترین خرید فوتبال عربستان از اسپانیا آمد
37.1K 11

جدیدترین خرید فوتبال عربستان از اسپانیا آمد

خوانمی، جدیدترین خرید فوتبال عربستان است که از رئال بتیس به الریاض پیوست.

خوانمی، جدیدترین خرید فوتبال عربستان است که از رئال بتیس به الریاض پیوست.