یئوم کی هون

یئوم کی هون

اخبار یئوم کی هون

پیروزی کره جنوبی برابر قطر در دقیقه 90

پیروزی کره جنوبی برابر قطر در دقیقه 90

تیم فوتبال کره جنوبی در سئول با پیروزی برابر قطر، صدرنشین گروه شد.

- 2.2K بازدید