ودران کورلوکا

ودران کورلوکا

اخبار ودران کورلوکا

پشنهاد بایرلورکوزن برای خرید مدافع تاتنهام
1.6K 0

پشنهاد بایرلورکوزن برای خرید مدافع تاتنهام

باشگاه بایرلورکوزن در پیشنهادی رسمی خواستار به خدمت گرفتن یک مدافع تیم تاتنهام شد.

باشگاه بایرلورکوزن در پیشنهادی رسمی خواستار به خدمت گرفتن یک مدافع تیم تاتنهام شد.