حمد محسن المنتشری

حمد محسن المنتشری

پست:
مدافع

اخبار حمد محسن المنتشری

منتشری: تراکتور نتوانست موقعیت ایجاد کند
1.8K 0

منتشری: تراکتور نتوانست موقعیت ایجاد کند

کاپیتان الاتحاد عربستان در مورد شکست این تیم مقابل تراکتورسازی صحبت کردند.

کاپیتان الاتحاد عربستان در مورد شکست این تیم مقابل تراکتورسازی صحبت کردند.