عبدالرضا زارعی

عبدالرضا زارعی

ملیت:
ایران

اخبار عبدالرضا زارعی

یک بازیکن ایرانی دیگر در لیگ تایلند (عکس)

یک بازیکن ایرانی دیگر در لیگ تایلند (عکس)

در چند سال گذشته حضور بازیکنان ایرانی در لیگ تایلند با شدت زیادی افزایش پیدا کرد.

- 52K بازدید