ویلسون پالاسیوس

ویلسون پالاسیوس

پست:
مدافع

اخبار ویلسون پالاسیوس

رکورد سولسشر؛ بدترین شروع منچستر در الدترافورد
18.4K 3

رکورد سولسشر؛ بدترین شروع منچستر در الدترافورد

از سال 1972 سابقه نداشت که یونایتد از سه بازی نخست خانگی خود در همه رقابت ها تنها یک امتیاز کسب کند.

از سال 1972 سابقه نداشت که یونایتد از سه بازی نخست خانگی خود در همه رقابت ها تنها یک امتیاز کسب کند.