مارکوس آنتونیو سنا

مارکوس آنتونیو سنا

اخبار مارکوس آنتونیو سنا

سنا:یافتن راه شکست بارسا دشوار است
1.2K 0

سنا:یافتن راه شکست بارسا دشوار است

مارکوس سنا، هافبک ویارئال، اعلام کرد پیدا کردن فرمولی برای شکست دادن بارسا رد یک شب امکان پذیر نیست.

مارکوس سنا، هافبک ویارئال، اعلام کرد پیدا کردن فرمولی برای شکست دادن بارسا رد یک شب امکان پذیر نیست.