مارسیو خوزه نارسیو

مارسیو خوزه نارسیو

ملیت:
ایران

اخبار مارسیو خوزه نارسیو

مارسیو خوزه: پرسپولیس 12 نفره بازی کرد
2.6K 0

مارسیو خوزه: پرسپولیس 12 نفره بازی کرد

مدافع برزیلی تیم فوتبال نفت تهران با انتقاد از داور مسابقه گفت: پرسپولیس 12 بازیکن داشت.

مدافع برزیلی تیم فوتبال نفت تهران با انتقاد از داور مسابقه گفت: پرسپولیس 12 بازیکن داشت.