سهیل رحمانی

سهیل رحمانی

پست:
هافبک
شماره:
77
ملیت:
ایران
77

اخبار سهیل رحمانی

بازگشت رحمانی به نساجی مازندران
1.3K 0

بازگشت رحمانی به نساجی مازندران

هافبک فصل گذشته بادران تهران پس از یک سال مجددا به نساجی مازندران بازگشت.

هافبک فصل گذشته بادران تهران پس از یک سال مجددا به نساجی مازندران بازگشت.

رحمانی: راه آهن تمام توانش همین بود 
16.3K 0

رحمانی: راه آهن تمام توانش همین بود 

سهیل رحمانی هافبک تیم فوتبال نساجی می گوید که تیم هایی به لیگ برتر راه یافتند، که خواستن در وجود آنها بیشتر بود.

سهیل رحمانی هافبک تیم فوتبال نساجی می گوید که تیم هایی به لیگ برتر راه یافتند، که خواستن در وجود آنها بیشتر بود.