لارس اشتیندل

لارس اشتیندل

تیم :
کارلسروهه کارلسروهه
شماره:
13
سن:
35
ملیت:
آلمان
13