مصطفی حق شناس

مصطفی حق شناس

پست:
مدافع
ملیت:
ایران

اخبار مصطفی حق شناس

حق‌شناس؛ هشت بازی و هفت کلین‌شیت
5.5K 0

حق‌شناس؛ هشت بازی و هفت کلین‌شیت

بعد از مصدومیت گلر کهنه‌کار هوادار، فرصتی ویژه نصیب سنگربان دوم این تیم شد و حق‌شناس به‌خوبی از فرصت به‌وجود آمده بهره برد.

بعد از مصدومیت گلر کهنه‌کار هوادار، فرصتی ویژه نصیب سنگربان دوم این تیم شد و حق‌شناس به‌خوبی از فرصت به‌وجود آمده بهره برد.