جیمز وارد پروز

جیمز وارد پروز

تیم :
شماره:
7
سن:
29
ملیت:
انگلیس
7

اخبار جیمز وارد پروز

بکام جدید انگلیس چلسی را بدبخت کرد!
51.3K 8

بکام جدید انگلیس چلسی را بدبخت کرد!

سومین گل جیمز وارد از ضربات ایستگاهی در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر صندلی گراهام پاتر روی نیمکت چلسی را لرزان‌تر کرد.

سومین گل جیمز وارد از ضربات ایستگاهی در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر صندلی گراهام پاتر روی نیمکت چلسی را لرزان‌تر کرد.

ظهور بهترین کاشته‌‌زن انگلیس و شاید جهان
92.8K 11

ظهور بهترین کاشته‌‌زن انگلیس و شاید جهان

جیمز وارد پراوس ، به دلیل مهارت و دقت خود در زدن ضربات آزاد مشهور است.

جیمز وارد پراوس ، به دلیل مهارت و دقت خود در زدن ضربات آزاد مشهور است.