خوزه مانوئل خورادو

خوزه مانوئل خورادو

اخبار خوزه مانوئل خورادو

انتقال قرضی خورادو ‌از شالکه به اسپارتاک
1.2K 0

انتقال قرضی خورادو ‌از شالکه به اسپارتاک

تیم شالکه آلمان بازیکن اسپانیایی خود را به مدت یک فصل به اسپارتاک مسکو قرض داد.

تیم شالکه آلمان بازیکن اسپانیایی خود را به مدت یک فصل به اسپارتاک مسکو قرض داد.