خوزه هولباس

خوزه هولباس (پیشکسوت)

سن:
39
ملیت:
یونان

اخبار خوزه هولباس

آ.اس رم با "هولباس" به توافق رسید
17K 0

آ.اس رم با "هولباس" به توافق رسید

این مدافع چپ یونانی با قراردادی به ارزش یک میلیون یورو از تیم المپیاکوس قهرمان فصل پیش این کشور به آ.اس رم ایتالیا پیوست.

این مدافع چپ یونانی با قراردادی به ارزش یک میلیون یورو از تیم المپیاکوس قهرمان فصل پیش این کشور به آ.اس رم ایتالیا پیوست.