اسلوبودان راژکوویچ

اسلوبودان راژکوویچ

اخبار اسلوبودان راژکوویچ

هافبک هامبورگ تا سه هفته بازی نمی کند
2.1K 0

هافبک هامبورگ تا سه هفته بازی نمی کند

مدافع میانی تیم فوتبال هامبورگ به علت مصدومیت بازهم از همراهی تیم خود بازمی ماند.

مدافع میانی تیم فوتبال هامبورگ به علت مصدومیت بازهم از همراهی تیم خود بازمی ماند.