کاسمین موتی

کاسمین موتی

اخبار کاسمین موتی

مدافعی که دو ضربه‌ی پنالتی را مهار کرد

مدافعی که دو ضربه‌ی پنالتی را مهار کرد

کاسمین موتی مدافع میانی تیم لودوگورتس بلغارستان مجبور شد برای ضربات پنالتی درون دروازه بایستد.

- 107.9K بازدید