میکل اویارزابال

میکل اویارزابال

شماره:
10
سن:
26
ملیت:
اسپانیا
10

اخبار میکل اویارزابال

ستاره اسپانیا آخرین بازی مقدماتی را از دست داد
11K 3

ستاره اسپانیا آخرین بازی مقدماتی را از دست داد

میکل اویارسابال، وینگر رئال سوسیه‌داد، به دلیل مصدومیت اردوی تیم ملی اسپانیا را ترک کرد.

میکل اویارسابال، وینگر رئال سوسیه‌داد، به دلیل مصدومیت اردوی تیم ملی اسپانیا را ترک کرد.