میشل مورگانلا

میشل مورگانلا

اخبار میشل مورگانلا

مورگانیا: دومین ورزشکار المپیکی قربانی
1.5K 0

مورگانیا: دومین ورزشکار المپیکی قربانی

میشل مورگانیا مدافع تیم ملی فوتبال سوئیس دومین ورزشکاری لقب گرفت که به خاطر ارسال مطلبی نژادپرستانه در توییتر از المپیک لندن اخراج می شود.

میشل مورگانیا مدافع تیم ملی فوتبال سوئیس دومین ورزشکاری لقب گرفت که به خاطر ارسال مطلبی نژادپرستانه در توییتر از المپیک لندن اخراج می شود.