یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1401/11/07 23:30 info video
منچسترسیتی
منچسترسیتی
1
آرسنال
آرسنال
0
1401/11/08 16:00 info video
والسال
والسال
0
لسترسیتی
لسترسیتی
1
رفت و برگشت (مشاهده)
بلکبرن
بلکبرن
3
بیرمنگام
بیرمنگام
2
close
رفت 1401/11/08 18:30 info
بلکبرن
بلکبرن
2
بیرمنگام
بیرمنگام
2
برگشت 1401/11/11 23:15 info
بیرمنگام
بیرمنگام
0
بلکبرن
بلکبرن
1
1401/11/08 18:30 info
بریستول سیتی
بریستول سیتی
3
وست برومویچ
وست برومویچ
0
رفت و برگشت (مشاهده)
فولام
فولام
1
ساندرلند
ساندرلند
1
close
رفت 1401/11/08 18:30 info
فولام
فولام
1
ساندرلند
ساندرلند
1
برگشت 1401/11/18 23:15 info
ساندرلند
ساندرلند
فولام
فولام
رفت و برگشت (مشاهده)
ایپسویچ
ایپسویچ
0
برنلی
برنلی
0
close
رفت 1401/11/08 18:30 info
ایپسویچ
ایپسویچ
0
برنلی
برنلی
0
برگشت 1401/11/18 23:15 info
برنلی
برنلی
ایپسویچ
ایپسویچ
رفت و برگشت (مشاهده)
لوتون
لوتون
2
گریمسبی
گریمسبی
2
close
رفت 1401/11/08 18:30 info
لوتون
لوتون
2
گریمسبی
گریمسبی
2
برگشت 1401/11/18 23:15 info
گریمسبی
گریمسبی
لوتون
لوتون
رفت و برگشت (مشاهده)
شفیلد ونزدی
شفیلد ونزدی
1
فلیت وود تاون
فلیت وود تاون
1
close
رفت 1401/11/08 18:30 info
شفیلد ونزدی
شفیلد ونزدی
1
فلیت وود تاون
فلیت وود تاون
1
برگشت 1401/11/18 23:15 info
شفیلد یونایتد
شفیلد یونایتد
ورکسهام
ورکسهام
1401/11/08 18:30 info
بلکبرن
بلکبرن
2
بیرمنگام
بیرمنگام
2
1401/11/09 17:30 info
استوک‌سیتی
استوک‌سیتی
3
استیونیج
استیونیج
1
1401/11/08 21:30 info video
پرستون
پرستون
0
تاتنهام
تاتنهام
3
1401/11/08 23:30 info video
منچستریونایتد
منچستریونایتد
3
ردینگ
ردینگ
1
1401/11/09 17:00 info video
برایتون
برایتون
2
لیورپول
لیورپول
1
رفت و برگشت (مشاهده)
ورکسهام
ورکسهام
3
شفیلد یونایتد
شفیلد یونایتد
3
close
رفت 1401/11/09 20:00 info video
ورکسهام
ورکسهام
3
شفیلد یونایتد
شفیلد یونایتد
3
برگشت 1401/11/18 23:15 info
شفیلد یونایتد
شفیلد یونایتد
ورکسهام
ورکسهام
1401/11/10 23:15 info
دربی کانتی
دربی کانتی
0
وستهم
وستهم
2
1401/11/08 16:00 info
اکرینگتون
اکرینگتون
1
لیدز
لیدز
3
فینال