یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1400/09/29 17:30 info video
پرسپولیس
پرسپولیس
4
ویستاتوربین تهران
ویستاتوربین تهران
0
1400/09/28 15:00 info video
ذوب آهن
ذوب آهن
3
دریا بابل
دریا بابل
0
1400/09/28 17:30 info video
سپاهان
سپاهان
1
ستارگان اورکی اسلامشهر
ستارگان اورکی اسلامشهر
0
1400/09/28 14:00 info video
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
2
فجر سپاسی
فجر سپاسی
0
1400/09/29 15:00 info video
تراکتور
تراکتور
0 (1)
مس رفسنجان
مس رفسنجان
0 (3)
1400/09/28 14:00 info video
شهرخودرو مشهد
شهرخودرو مشهد
2
استقلال ملاثانی
استقلال ملاثانی
1
1400/09/28 14:30 info
شاهین شهرداری بوشهر
شاهین شهرداری بوشهر
0 (3)
نفت مسجد سلیمان
نفت مسجد سلیمان
0 (4)
1400/09/29 14:30 info video
خلیج فارس ماهشهر
خلیج فارس ماهشهر
1
هوادار
هوادار
0
1400/09/28 16:30 info video
گل گهرسیرجان
گل گهرسیرجان
4
شهرداری آستارا
شهرداری آستارا
0
1400/09/28 14:30 info
آرمان گهر
آرمان گهر
0
نساجی مازندران
نساجی مازندران
1
1400/09/28 15:00 info
پیکان
پیکان
1
قشقایی شیراز
قشقایی شیراز
0
1400/09/28 17:30 info video
استقلال
استقلال
1 (4)
نود ارومیه
نود ارومیه
1 (2)
1400/09/29 14:00 info video
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
3
شمس آذر قزوین
شمس آذر قزوین
1
1400/09/28 14:30 info video
خیبر خرم آباد
خیبر خرم آباد
3
مس شهر بابک
مس شهر بابک
1
1400/09/28 17:00 info video
فولاد
فولاد
3
شهرداری نوشهر
شهرداری نوشهر
0
1400/09/28 15:00 info video
ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
1
مس کرمان
مس کرمان
2
1400/10/27 15:30 info video
ذوب آهن
ذوب آهن
0
پرسپولیس
پرسپولیس
3
1400/10/27 14:00 info video
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
1 (4)
سپاهان
سپاهان
1 (3)
1400/10/28 14:00 info video
مس رفسنجان
مس رفسنجان
1
شهرخودرو مشهد
شهرخودرو مشهد
0
1400/10/28 14:30 info video
نفت مسجد سلیمان
نفت مسجد سلیمان
1
خلیج فارس ماهشهر
خلیج فارس ماهشهر
2
1400/10/28 14:00 info
نساجی مازندران
نساجی مازندران
3
گل گهرسیرجان
گل گهرسیرجان
1
1400/11/19 17:00 info video
پیکان
پیکان
0
استقلال
استقلال
1
1400/10/27 14:00 info video
خیبر خرم آباد
خیبر خرم آباد
5
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
1
1400/10/27 14:30 info video
مس کرمان
مس کرمان
1 (5)
فولاد
فولاد
1 (4)
1401/01/21 20:30 info video
پرسپولیس
پرسپولیس
2
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
3
1401/01/20 20:15 info video
خلیج فارس ماهشهر
خلیج فارس ماهشهر
1 (4)
مس رفسنجان
مس رفسنجان
1 (2)
1401/01/22 20:30 info video
استقلال
استقلال
0 (4)
نساجی مازندران
نساجی مازندران
0 (5)
1401/01/20 20:00 info
مس کرمان
مس کرمان
1
خیبر خرم آباد
خیبر خرم آباد
0
1401/01/29 20:30 info video
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
1
خلیج فارس ماهشهر
خلیج فارس ماهشهر
0
1401/01/30 20:30 info video
نساجی مازندران
نساجی مازندران
1
مس کرمان
مس کرمان
0
فینال
1401/02/07 20:30 info video
نساجی مازندران
نساجی مازندران
1
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
0