نمودار جام حذفی ایران

یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

فینال
1402/03/10 19:45 video
استقلال
استقلال
1
پرسپولیس
پرسپولیس
2