یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1401/10/22 15:00 info video
استقلال
استقلال
2
تراکتور
تراکتور
1
1401/10/21 14:00 info
ملوان
ملوان
3
نفت مسجدسلیمان
نفت مسجدسلیمان
0
1401/10/21 14:00 info
شهرداری همدان
شهرداری همدان
1 (7)
دریا بابل
دریا بابل
1 (8)
1401/10/21 14:00 info
پارس جنوبی جم
پارس جنوبی جم
1
ایمان سبز شیراز
ایمان سبز شیراز
0
1401/10/21 14:00 info
آرمان گهر
آرمان گهر
1
استقلال ملاثانی
استقلال ملاثانی
3
1401/10/22 14:00 info video
مس کرمان
مس کرمان
2
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
0
1401/10/20 14:00 info video
هوادار
هوادار
1
چادرملو اردکان
چادرملو اردکان
0
1401/10/21 14:00 info video
مس رفسنجان
مس رفسنجان
1
ذوب آهن
ذوب آهن
0
1401/10/21 14:00 info video
پیکان
پیکان
1
استقلال خوزستان
استقلال خوزستان
0
1401/10/20 14:00 info
بعثت کرمانشاه
بعثت کرمانشاه
1 (6)
نود ارومیه
نود ارومیه
1 (7)
1401/10/21 14:00 info video
نساجی مازندران
نساجی مازندران
2
فجر سپاسی
فجر سپاسی
1
1401/10/20 13:30 info
آریو اسلامشهر
آریو اسلامشهر
2
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
3
1401/10/20 15:00 info video
پرسپولیس
پرسپولیس
2 (4)
ون پارس اصفهان
ون پارس اصفهان
2 (1)
1401/10/21 16:00 info video
سپاهان
سپاهان
3
سایپا
سایپا
0
1401/10/20 17:00 info video
فولاد
فولاد
2
خوشه طلایی ساوه
خوشه طلایی ساوه
0
1401/10/20 15:00 info video
گل گهرسیرجان
گل گهرسیرجان
2
مس شهر بابک
مس شهر بابک
1
1401/12/01 15:30 info video
استقلال
استقلال
2
ملوان
ملوان
0
1401/11/30 14:00 info video
دریا بابل
دریا بابل
0 (3)
پارس جنوبی جم
پارس جنوبی جم
0 (4)
1401/12/02 14:00 info video
استقلال ملاثانی
استقلال ملاثانی
3
مس کرمان
مس کرمان
1
1401/12/01 15:00 info video
هوادار
هوادار
0 (5)
مس رفسنجان
مس رفسنجان
0 (4)
1401/12/01 14:00 info video
نود ارومیه
نود ارومیه
0
پیکان
پیکان
2
1401/12/02 15:00 info video
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
0 (5)
نساجی مازندران
نساجی مازندران
0 (6)
1401/12/03 15:00 info video
سپاهان
سپاهان
2
پرسپولیس
پرسپولیس
4
1401/12/26 16:30 info video
گل گهرسیرجان
گل گهرسیرجان
1
فولاد
فولاد
0
1402/02/09 17:30 info
پارس جنوبی جم
پارس جنوبی جم
استقلال
استقلال
1402/02/09 17:30 info
استقلال ملاثانی
استقلال ملاثانی
هوادار
هوادار
1402/02/10 17:00 info
نساجی مازندران
نساجی مازندران
پیکان
پیکان
1402/02/10 17:30 info
پرسپولیس
پرسپولیس
گل گهرسیرجان
گل گهرسیرجان
فینال