رئال مادرید

برنامه بازی‌های رئال مادرید

لیست بازی‌های رئال مادرید شامل بازی‌های هفته آینده رئال مادرید و تاریخ و ساعت بازی‌های بعدی رئال مادرید

هفته 27 لالیگا اسپانیا 1402/01/13
نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا 1402/01/16
هفته 28 لالیگا اسپانیا 1402/01/19
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 1402/01/23
هفته 29 لالیگا اسپانیا 1402/01/26
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 1402/01/29
هفته 30 لالیگا اسپانیا 1402/02/03
هفته 31 لالیگا اسپانیا 1402/02/06
هفته 32 لالیگا اسپانیا 1402/02/10
هفته 33 لالیگا اسپانیا 1402/02/13
هفته 34 لالیگا اسپانیا 1402/02/24
هفته 35 لالیگا اسپانیا 1402/02/31
هفته 36 لالیگا اسپانیا 1402/03/03
هفته 37 لالیگا اسپانیا 1402/03/07
هفته 38 لالیگا اسپانیا 1402/03/14