بایرن مونیخ

نقل و انتقالات بایرن مونیخ

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال بایرن مونیخ

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی به تیم انتقال از نوع انتقال
ساشا بویه
ساشا بویه
گالاتاسرای
گالاتاسرای
قطعی
برایان ساراگوسا
برایان ساراگوسا
گرانادا
گرانادا
قطعی
اریک دایر
اریک دایر
تاتنهام
تاتنهام
قطعی
بازیکنان خروجی از تیم انتقال به نوع انتقال
تایچی فوکوی
تایچی فوکوی
پورتیموننزه
پورتیموننزه
قرضی