اشتوتگارت

بازیکنان اشتوتگارت

لیست بازیکنان تیم فوتبال اشتوتگارت

دروازه بان ها

فابین بردلو
فابین بردلو 29 سال
1
فلوریان شوک
فلوریان شوک 23 سال
42
دنیس سیمن
دنیس سیمن 18 سال
41

مدافعین

ماکسیمیلیان میتلستات
ماکسیمیلیان میتلستات 27 سال
7
دن اکسل زاگادو
دن اکسل زاگادو 25 سال
23
یوشا واگنومن
یوشا واگنومن 23 سال
4
پاسکال اشتنزل
پاسکال اشتنزل 28 سال
15
آنتونی روآئولت
آنتونی روآئولت 23 سال
29
نیکولاس نارتی
نیکولاس نارتی 24 سال
28
جولیان چابو
جولیان چابو 36 سال
24
آنری چیس
آنری چیس 20 سال
45
لئونیداس استرجیو
لئونیداس استرجیو 22 سال
20

هافبک ها

آتاکان کارازور
آتاکان کارازور 27 سال
16
یانیک کیتل
یانیک کیتل 24 سال
14
لیلیان اگلوف
لیلیان اگلوف 21 سال
25
فابیان ریدر
فابیان ریدر 22 سال
32
جنکی هاراگوچی
جنکی هاراگوچی 33 سال
17
انزو میلو
انزو میلو 22 سال
8
ساموئل دی بندتو
ساموئل دی بندتو 19 سال
46
لوکا رایموند
لوکا رایموند 19 سال
40

مهاجمین

جیمی لوئلینگ
جیمی لوئلینگ 23 سال
18
نیک ولتماده
نیک ولتماده 22 سال
29
کریس فوریخ
کریس فوریخ 26 سال
27
سیلاس کاتومپا اموومپا
سیلاس کاتومپا اموومپا 25 سال
14
لوکا پیفر
لوکا پیفر 27 سال
24
جاستین دیهل
جاستین دیهل 19 سال
45