پاری سن ژرمن

نقل و انتقالات پاری سن ژرمن

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال پاری سن ژرمن

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی به تیم انتقال از نوع انتقال
گابریل موسکاردو
گابریل موسکاردو
team-default-logo
قطعی
لوکاس برالدو
لوکاس برالدو
سائوپائولو
سائوپائولو
قطعی
بازیکنان خروجی از تیم انتقال به نوع انتقال
شر اندور
شر اندور
براگا
براگا
قرضی
هوگو اکیتیکه
هوگو اکیتیکه
آینتراخت فرانکفورت
آینتراخت فرانکفورت
قطعی